top of page

Newspaper

Stay up to date with the latest news and current events with our newspaper section. From breaking news to in-depth analysis, our team of experienced journalists provides comprehensive coverage of local and international news. With a wide range of topics, including politics, environment, social, technology, economy, and legal logistics,... our newspaper section has something for everyone. Explore our articles and stay informed on the issues that matter most to you.

May 31, 2024

Tin tức 15

Từ khoản lỗ ròng 700 triệu USD trong quý 4 năm 2023, lợi nhuận ròng các hãng vận tải container đã được cải thiện, tăng 5,4 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2024.

April 30, 2024

Tin tức 14

Jebel Ali đã xử lý 14,47 triệu TEU vào năm 2023, tăng từ 13,97 triệu TEU vào năm 2022, giúp cảng UAE trở lại top 10 .

March 31, 2024

Tin tức 13

Vụ việc có thể giáng một đòn mới vào chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang mong manh do hạn hán ở kênh đào Panama và các cuộc tấn công trên Biển Đỏ...

February 29, 2024

Tin tức 12

Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh có thể đã tăng tới 900% kể từ khi các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ bắt đầu.

January 31, 2024

Tin tức 11

Mặc dù tình trạng hỗn loạn đáng kể trong vận chuyển container do khủng hoảng ở Biển Đỏ, nhu cầu từ người tiêu dùng vẫn duy trì ở mức yếu, đồng thời ngành công nghiệp vận chuyển container đang bị quá cung cấp với công suất lớn.

Green Forest

Join our mailing list

Thanks for subscribing!

bottom of page