top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Year End Party - 2023

Buổi tiệc cuối năm tại H-Cargo Logistics là một sự kiện ý nghĩa để tri ân sự cống hiến của đội ngũ trong suốt một năm đầy khó khăn. Bất chấp những thách thức, mọi người đã hợp sức để hoàn thành mục tiêu. Bầu không khí tràn ngập lòng biết ơn, niềm vui và cảm giác thành công. Đó không chỉ là một buổi tiệc, mà còn là sự công nhận toàn bộ về sự tận tâm và sự kiên trì của đội ngũ.

bottom of page