top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Year end party - 2022

Bữa tiệc cuối năm 2022 tại H-Cargo Logistics để lại cho chúng tôi những kỷ niệm đáng trân trọng sẽ kéo dài suốt đời. Từ những cuộc trò chuyện ấm áp đến những động tác khiêng đèn đỏ điện cực, chúng tôi thưởng thức những khoảnh khắc đầy niềm vui và ăn mừng những thành công trong năm bên cạnh đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời.

bottom of page